😔 Jobtriggers is de nieuwe vacaturebank. We raden je af om Internet Explorer te gebruiken! Gebruik een moderne browser zoals bijvoorbeeld Edge, Chrome, Firefox of Safari voor de beste gebruikservaring.

Privacybeleid

Privacybeleid Jobtriggers

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website en/of diensten gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.

Diensten

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Jobtriggers. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens (emailadres en naam) te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Jobtriggers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Solliciteren 

Wanneer u solliciteert op een vacature via de website van Jobtriggers, geeft u toestemming aan de opdrachtgever dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in hun database ten behoeve van matching. U kunt uw gegevens elk moment inzien, wijzigen of (laten) verwijderen. Over de wijze waarop de opdrachtgever uw persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar de (website van de) opdrachtgever. Uw persoonsgegevens worden door Jobtriggers niet opgeslagen. 

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden op de nieuwsbrief van Jobtriggers. Daarvoor dient u Jobtriggers uw e-mailadres en eventueel naam te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens om u via e-mail op de hoogte te stellen van nieuwe vacatures in het betreffende vakgebied en de regio. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren en voor de duur dat u uw toestemming niet heeft ingetrokken.

Diensten

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Jobtriggers moet u deze via de website kopen. Deze diensten kunt u inzetten om een vacature te boosten en het bezitten van een Werken-bij pagina. Om de diensten op een juiste manier te verstrekken zijn een aantal gegevens nodig. Jobtriggers gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de dienstverlening:

De factuur ontvangt u per mail na aanschaf van de diensten. Uw eigen profiel kunt u vrijblijvend verfijnen door middel van uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, foto en functie.

Jobtriggers verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren, de overeenkomst met u uit te voeren en voor de duur van de wettelijke administratieverplichting. In uw persoonlijke account kunt u te allen tijden uw account opzeggen.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten en/of overeenkomst, dan wel op grond van enige wettelijke verplichting.

Jobtriggers verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of vacature alert;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u de informatie met betrekking tot de diensten te kunnen toesturen;
 • en de overige doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Grondslagen

Jobtriggers verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 

 • Toestemming
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke verplichtingen

Delen met anderen

Jobtriggers verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jobtriggers blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Uw rechten

U heeft op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden – de volgende rechten:

 • Inzage in uw persoonsgegevens;
 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;
 • Onvolledige informatie compleet maken;
 • Om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen;
 • Om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten ‘beperken’;
 • Om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;
 • Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval lichten wij de weigering aan u toe.

Indien u uw rechten niet zelf kunt realiseren via uw account kunt u te allen tijde een verzoek sturen naar info@jobtriggers.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Jobtriggers zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Jobtriggers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jobtriggers.com. Jobtriggers heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
 • De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Bekijk het cookiebeleid om te zien welke cookies we gebruiken en waarom.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Vragen en feedback

Jobtriggers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie rechtstreeks wordt doorgestuurd naar de website en/of het e-mailadres van de desbetreffende partij. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar info@jobtriggers.com

Jobtriggers

Venbroekstraat 22

5253 AS Nieuwkuijk

info@jobtriggers.com

+31 (0)88-2809000 

Kvk: 85364231